Překlady, korektury a další lingvistické služby. Profesionální úroveň a absolutní spolehlivost.

 

 

 

Překlady
• internetové stránky, propagační brožury, obchodní prezentace, reklamní texty
• brožury a letáky
• novinové a časopisecké články, inzeráty
• manuály, příručky, návody k obsluze, bezpečnostní předpisy, dokumenty
• obchodní a ekonomická korespondence
• smlouvy, zákony, vyhlášky
• úřední dokumenty, výpisy z obchodních rejstříků, výpisy z rejstříku trestů, rodné listy, oddací listy, 
   vysvědčení, diplomy, certifikáty
 
a další...
 
Nejčastější formáty:
Word, PDF, Excel, PowerPoint